Navigacija

Informacija sa 45. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na 45. sjednici održanoj 27.06.2016. godine donio je Odluku o raspisivanju Konkursa za upis po pet studenata na studijske programe Univerziteta u Banjoj Luci za koje Odlukom Vlade Republike Srpske nije odobren upis studenata na teret budžeta Republike Srpske, i to na Prirodno-matematičkom fakultetu, na studijskim programima: Geografija – nastavni smjer i Ekologija i zaštita životne sredine - nastavni smjer.

Takođe, Upravni odbor je usvojio Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2016/17. godinu.

Na sjednici je utvrđen prijedloga visine školarine za upis u prvu godinu III ciklusa studija na Kombinovanom studijskom programu Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo u akademskoj 2016/17. godini, te će isti biti upućen resornom ministarstvu na dalje postupanje.

Upravni odbor je na svojoj 45. sjednici donio Odluku o izboru Duška Lazića za finansijskog direktora Univerziteta u Banjoj Luci u narednom četvorogodišnjem periodu.

U nastavku sjednice prihvaćen je Elaborat o opravdanosti osnivanja Instituta za humanističke nauke kao podorganizacione jedinice Filozofskog fakulteta.

Takođe, donesene su  odluke o pokretanju postupaka javne nabavke i rješenja o imenovanju komisija za javnu nabavku:

-goriva za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci;

- kancelarijskog materijala za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci;

- usluga štampanja za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci; te

- radova na sanaciji prostora hola i amfiteatra na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci;

 

Upravni odbor je, isto tako, dao saglasnost na zaključivanje više sporazuma o saradnji, i to:

-Međuuniverzitetskog sporazuma između programskih i partnerskih zemalja u programu Erasmus + (KA1 Razmjena studenta i osoblja) između Univerziteta u Banjoj Luci (Filološki fakultet) i Univerziteta Karl Franc iz Graca (Austrija);

-Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci (Filološki fakultet) i Belgorodskog državnog univerziteta „V.G. Šuhov“ iz Belgoroda (Ruska Federacija);

-Sporazuma o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u Beogradu;

-Sporazuma o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci  i Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske.

Na sjednici su donesene  odluke o visini naknade za organizovanje pripremne nastave na Akademiji umjetnosti , Tehnološkom fakultetu  i Fakultetu političkih nauka.

Članovima  Upravnog odbor  predočena je Informacija o aktivnostima na stavljanju u funkciju objekta IV Paviljona za smještaj studenata u Univerzitetskom gradu.

Prigovori Dragoljuba Borojevića, dipl. inženjera arhitekture protiv Rješenja rektora Univerziteta od 04.05.2016. godine i Borisa Milanovića na Rješenje o prestanku radnog odnosa od 06.06.2016. godine su odbijeni.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5483/uni-1.jpg