Navigacija

Senat Univerziteta u Banjoj Luci nije izabrao novog rektora

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na 57. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci  održanoj 25. 03. 2016. godine nije izabran novi rektor Univerziteta, budući da ni nakon dva kruga glasanja nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova od ukupnog broja članova Senata.

U prvom krugu, prof. dr Novak Kondić i prof. dr Milan Mataruga dobili su po 9 glasova, prof. dr Rajko Gnjato - 7, prof. dr Vitomir Popović - 3, dok prof. dr Nikola Poplašen nije dobio nijedan glas.

Profesor Mataruga, koji je inače član Senata,  uzdržao se od glasanja u oba kruga.

U drugom krugu u kojem su se našli prof. Mataruga i prof. Kondić, prof. Mataruga je dobio 14 glasova, prof. Kondić 13, dok je jedan glas bio nevažeći.

Imajući u vidu ovakav ishod glasanja, a shodno Statutu Univerziteta, kompletan postupak izbora rektora biće ponovljen.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5237/25-01.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5237/25-02.jpg