Navigacija

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma održane 10.02. 2016. godine

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 10. 02. 2016.godine raspravljao je o Prijedlogu finansijskog plana Univerziteta u Banjoj Luci za 2016. godinu, dok je zaključivanje  po ovoj tački ostavljeno za neku od narednih sjednica, a nakon  što bude dostavljen i razmatran  Izvještaju o finansijskom poslovanju u 2015. godini.

Istovremeno, Prošireni kolegijum  je prihvatio  Prijedlog plana javnih nabavki Univerziteta u Banjoj Luci za 2016. godinu, te ga proslijedio Upravnom odboru na razmatranje. 

Na istoj sjednici, raspravljano je i o Prijedlogu programa rada Univerziteta u Banjoj Luci za 2016. godinu, nakon čega je donesen zaključak kojim je fakultetima/Akademiji/Institutu za genetičke resurse ostavljen  rok od sedam dana da dostave eventualne dopune programa.

Prošireni kolegijum je u nastavku sjednice raspravljao o Elaboratu o opravdanosti osnivanja nove organizacione jedinice Univerziteta u Banjoj Luci. Riječ je o Fakultetu bezbjednosnih nauka u koji bi, po odluci Vlade Republike Srpske, bila transformisana Visoka škole unutrašnjih poslova, dosadašnja pridružena članica Univerziteta. 

Nakon rasprave, Elaborat je proslijeđen Senatu na razmatranje i odlučivanje. 

Na dnevnom redu iste sjednice našao se i Prijedlog broja studenata za upisi na I i II drugi ciklus studija Univerziteta u Banjoj Luci, a fakultetima/Akademiji ostavljen je rok do ponedjeljka 15. 02. 2016. godine da dostave eventualne korekcije Prijedloga prije nego isti bude proslijeđen Senatu na odlučivanje.

Prošireni kolegijum je, nakon rasprave, prihvatio Prijedlog elaborata za pedagošku obuku saradničkog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci kojeg je sačinio  Filozofski  fakultet. 

Rektor Univerziteta prof. dr Stanko Staniće je predočio prisutnima Informaciju o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju, odnosno o toku dosadašnje rasprave o radnom materijalu novog zakona i aktivnostima Univerziteta po tom pitanju.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5079/uni-3.jpg