Navigacija

Informacija sa 38. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na 38. sjednici održanoj 19. 02. 2016. godine dao je saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe, donio je Odluku o osnivanju Centra za strane jezike i prevođenje kao podorganizacione jedinice Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Na sjednici je razmatrana i prihvaćena Informacija o isplati nadoknade za rad preko norme nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci.

Donešena je i odluka o pokretanju postupka javne nabavke i Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku opreme za simultano prevođenje za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

U nastavku sjednice, Upravni odbor je donio Odluku o davanju saglasnosti na zaključivanje Sporazuma između Univerziteta u Banjoj Luci i North China University of Science and Technology i osnivanje Konfučijevog instituta.

Takođe doneseno je više drugih odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje sporazuma, ugovora i memoranduma o saradnji i to :
- Sporazuma o saradnji između Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta umjetnosti u Poznanju (Poljska);
- Memoranduma o razumijevanju za akademsku razmjenu i saradnju između Ekonomskog fakulteta Sporazuma o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Gradske razvojne agencija Banja Luka;
-Sporazuma o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Gradske razvojne agencije Banja Luka.
- Erasmus+ međuinstitucionalnog ugovora o kreditnoj razmjeni između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke škole ze ekonomiju i menadžment FOM, Esen, Njemačka;
- Erasmus+ međuinstitucionalnog ugovora o kreditnoj razmjeni između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Granadi, Španija;
- Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Sofije (Bugarska);
- Memoranduma o međusobnom razumijevanju između Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Balkan Greenhouse d.o.o. Skopje; 
- Memoranduma o saradnji između Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i „Rapić“ d.o.o. Gradiška;
- te Sporazuma o saradnji Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i sljedećih subjekata:Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,Naravnoslovnotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani (Slovenija), Visoke medicinske škole u Prijedoru, i Rudarskog instituta d.o.o. Prijedor.

Na sjednici je razmatran i prihvaćen Prijedlog Prirodno-matematičkog fakulteta o visini cijene ulaznice za posjetu Javnom akvarijumu na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

U nastavku sjednice, odbijen je zahtjev za izuzeće člana Disciplinske komisije Dražena Miljića u disciplinskom postupku koji se vodi protiv prof. dr Filipa Turčinovića.

Odbijen je i Zahtjev doc. dr Radenka I. Višnjića zastupanog po punomoćniku Bojanu Peuliću za ispravljanje Odluke Upravnog odbora od 01.12.2015. godine, kao i Žalba prof. dr Ilije Komljenovića na Odluku dekana Poljoprivrednog fakulteta o izricanju disciplinske mjere, dok je Žalba dr Aleksandre Figurek na Odluku dekana Poljoprivrednog fakulteta o izricanju disciplinske mjere, usvojena.

Na istoj sjednici verifikovan je mandata Aleksandra Force, novoizabranog člana iz reda studenata u Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci.
0

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4967/uni-3.jpg