Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Marinka Domuzina

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:73/10, 104/11, 84/12 i 108/13), člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 18. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, na VIII redovnoj sjednici održanoj 10.11.2015. godine, utvrdio je prijedlog odluke broj 18/3/800/2015 o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze kandidata mr Marinka Domuzina pod nazivom „Liječenje pseudoartroza potkoljenice otvorenom ili zatvorenom kompresiono-distrakcionom metodom po Ilizarovu“ u sastavu:

1. Dr Marko Bumbaširević, redovni profesor,, uža naućna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik.
2. Dr Predrag Grubor, redovni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član.
3. Dr Aleksandar Jakovljević, vanredni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Marinka Domuzina

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4988/medicina.jpg