Navigacija

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Tijane Kovačević

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/10, 107/11, 84/12 i 108/13), člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 18. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj dana 10.11.2015. godine, donijelo je odluku broj: 18-3.816/2015 o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu urađene doktorske teze mr sc. med. Tijane Kovačević pod nazivom: "Individualizacija doze vankomicina kod pacijenata obolelih od sepse", u sastavu:

1. Dr Momir Mikov, redovni profesor, uža naučna oblast Farmakokinetika i klinička farmacija, Medicinski fakultet,  Univerzitet u Banjoj Luci, predsednik Komisije; 
2. Dr Branislav Miljković, redovni profesor, uža naučna oblast Farmakokinetika i klinička farmacija, Medicinski fakultet,  Univerzitet u Beogradu, član Komisije;
3. Dr Svjetlana Stoisavljević Šatara, redovni profesor, uža naučna oblast Farmakologija i toksikologija, Medicinski fakultet,  Univerzitet u Banjoj Luci, član Komisije.

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Tijane Kovačević

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5000/medicina.jpg