Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Snježane Kević-Zrnić

DoktoratiFilozofski fakultet

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme prijavljene doktorske disertacije pod naslovom Metode uspješnog učenja i motivacija učenika, kandidatkinje mr Snježane Kević-Zrnić, napisala je Komisija imenovana na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci održanoj 15.06.2015. godine (Rješenje br. 07/3.1300-6/15) u sastavu:

1. Dr Nenad Suzić, redovni profesor, uže naučne oblasti Opšta pedagogija, Metodika vaspitno-obrazovnog rada, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Milka Oljača, redovni profesor, uža naučna oblast Opšta pedagogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, član
3. Dr Tanja Stanković-Janković, vanredni profesor, uža naučna oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
4. Dr Brane Mikanović, vanredni profesor, uža naučna oblast Opšta pedagogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član


Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Snježane Kević-Zrnić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4714/logo-filozofski.png