Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Preduzetnička ekonomija

Izbori u zvanjaEkonomski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Zdravko Todorović, redovni profesor, uža naučna oblast: Teorijska ekonomija i Menadžment, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Nikola Vukmirović, redovni profesor, uža naučna oblast: Preduzetnička ekonomija, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Tihomir Spremo, vanredni profesor, uža naučna oblast: Preduzetnička ekonomija, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Preduzetnička ekonomija Saša Petković

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4666/logoEF.jpg