Navigacija

Informacija sa 46. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 46. sjednici održanoj 03.09.2015. godine, razmatrao je i prihvatio izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Banjoj Luci. Takođe, Senat je donio odluke o usvajanju više pravilnika/pravila, i to: Pravila studiranja na I i II ciklusu studija, Pravilnika o odobravanju slobodne studijske godine zaposlenim nastavnicima i saradnicima na Univerzitetu u Banjoj Luci, kao i Pravilnika o mjerama za povećavanje vidljivosti i prisutnosti Univerziteta u Banjoj Luci i njegovih organizacionih jedinica na internetu.

Na istoj sjednici, prihvaćen je Prijedlog Filozofskog fakulteta o organizaciji vanrednog studija i upisu studenata (prvi ciklus) koji su završili trogodišnje studije filozofije, kao i Prijedlog nastavno-naučnih vijeća Elektrotehničkog, Tehnološkog i Mašinskog fakulteta o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja i izvođenja studijskog programa trećeg ciklusa Bionženjering i medicinska informatika.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta na svojoj 46. sjednici donijelo je više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja i to na: Ekonomskom, Poljoprivrednom, Prirodno-matematičkom i Filološkom fakultetu.

U nastavku sjednice razmatran je i prihvaćen Prijedloga sporazuma o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci sa kompanijom Lanaco Informacione tehnologije, Banja Luka i Društvom za upravljanje projektima „Projman“, d.o.o. Banja Luka.

Takođe, prihvaćen je Prijedlog NNV Poljoprivrednog fakulteta o usklađivanju djelatnosti i organizacije više instituta Fakulteta i to: Instituta za ratarstvo, Instituta za hortikulturu, Instituta za stočarstvo, Instituta za agroekologiju i zemljište, te Instituta za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj.

Senat je prihvatio Prigovor prof. dr Branke Rodić Grabovac u vezi Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I ciklusu studija u školskoj 2015/2016. godini, kao i Prigovor Filozofskog fakulteta na Zaključak Senata Univerziteta i donio Odluku o davanju saglasnosti na Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Ljiljane Jerković.

Na sjednici je prihvaćena Informacija o pripremama za izbore za Studentski parlament i donesena Odluka o tehničkom mandatu sadašnjeg saziva Studentskog parlamenta, do izbora novih članova.

Takođe, razmatran je i, uz predložene korekcije, prihvaćen Prijedlog Studentskog parlamenta za izmjenu i dopunu Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izbora studenta u nastavno-naučna/umjetnička vijeća fakulteta/Akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova. Isto tako, razmatran je i Prijedlog studentskog parlamenta u vezi sa Dodatkom diplomi. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4522/logouniblnews_t.jpg