Navigacija

Ministar prosvjete i kulture dr Dane Malešević u radnoj posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Dana, 05. avgusta 2015. godine, ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske Dane Malešivić boravio je u radnoj posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci.

Ministar prosvjete i kulture Dr Dane Malešević u radnoj posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci

Tom prilikom sa ministrom su ragovarali rektor prof. dr Stanko Stanić, predsjednik Upravnog odbora prof. dr Mile Dmičić, prorektor za kadrovske i materijalne resurse prof. dr Draško Marinković, prorektor za nauku, istraživanje i razvoj prof. dr Milan Mataruga, finansijski direktor dipl. ecc  Duško Lazić i dekan Akademije umjetnosti prof. dr Luka Kecman.

Ministar je u pratnji domaćina obišao IV paviljon studentskog doma i uvjerio se u dinamiku završnih radova na ovom objektu. U isto vrijeme razgovarano je i o tenderskim procedurama, te daljim aktivnostima na unutrašnjem i spoljašnjem uređenju ovog objekta.

Ministar prosvjete i kulture Dr Dane Malešević u radnoj posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci

U prostorijama Rektorata razgovarano je o bitnim i aktuelnim pitanjima u oblasti visokog obrazovanja koja se prije svega tiču nacrta Strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske u segmentu visokog obrazovanja za period 2015-2020, izrade novog Zakona o visokom obrazovanju, te pojedinačnih pravilnika koji se tiču rada visokoškolskih institucija i njihovog finansiranja. Usaglašeno je da predstavnici Univerziteta u Banjoj Luci do 12. augusta daju svoje primjedbe na predloženi dokumente nacrta Strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske, te da u narednom periodu aktivno učestvuju u pripremi nacrta Zakona o visokom obrazovanju. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4483/06-2-mala.gif