Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Đorđa Mirjanića

DoktoratiUniverzitet u Banjoj Luci

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 18/3.514/2015 od 16.06.2015. godine, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme pod naslovom "Efikasnost prirodnih zaslađivača u zaštiti zubne gleđi od gaziranih napitaka" i kandidata mr Đorđa Mirjanića, u sastavu:

1. Dr Mirjana Ivanović, redovni profesor, uža naučna oblast Dječija i preventivna stomatologija, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, predjsednik;
2. Dr Jovan Vojinović, redovni profesor, uža naučna oblast Dječija i preventivna stomatologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član;
3. Dr Dubravka Marković, redovni profesor, uža naučna oblast Protetika, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Đorđa Mirjanića 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4434/medicinski-fakultetST.jpg