Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Proizvodno mašinstvo

Izbori u zvanjaMašinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Simo Jokanović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Proizvodno mašinstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Milan Zeljković, redovni profesor, uža naučna oblast: Mašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, član
3. Dr Slobodan Tabaković, vanredni profesor, uža naučna oblast: Mašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Proizvodno mašinstvo Đorđe Čiča

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4422/logo-mf.jpg