Navigacija

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci održane 08. 07. 2015. godine

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 08. 07. 2015. godine, razmatrao je Prijedlog pravila studiranja na prvom i drugom ciklusa studija, te je nakon diskusije usvojen zaključak da se u navedeni tekst uvrste prijedlozi koji su u međuvremenu pristigli sa pojedinih organizacionih jedinica kao i oni koji su izneseni na samoj sjednici, kako bi konačan tekst Prijedloga pravila studiranja na prvom i drugom ciklusu bio uvršten u dnevni red prve septembarske sjednice ovog tijela.

U nastavku sjednice prorektor za nastavu i studentska pitanja prof. dr Simo Jokanović predočio je prisutnima Informaciju o broju studenata prijavljenih na Konkurs za upis u akademsku 2015/2016. godinu. Nakon opširne diskusije dogovoreno je da se sa eventualnim slanjem prijedloga Vladi RS da koriguje svoju Odluku o broju studenata koji se upisuju u akademsku 2015/2016. godinu sačeka do okončanja drugog upisnog roka koji počinje 24. avgusta, a završava 11. septembra 2015. godine.

Takođe, dogovoreno je da će Univerzitet od Vlade RS tražiti proširenje liste za upis studenta na prvi ciklus sudija u akademskoj 2015/2016. godini na onim studijskim programima na kojim objektivno ima potrebe za većim brojem studenata.

Isto tako, Prošireni kolegijum je prihvatio prijedlog da konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija bude raspisan u isto vrijeme kada bude raspisan konkurs za upis studenata prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016 godinu, u drugom upisnom roku.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4431/uni-3.jpg