Navigacija

Informacija sa 45. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 45.  sjednici održanoj 16.07. 2015. godine razmatrao je i, uz predložene izmjene, usvojio Plan odgovornih nastavnika i saradnika na prvom ciklusu studija za školsku 2015/2016. godinu. 

Takođe, Senat je donio odluku o usvajanju Akademskog kalendara za školsku 2015/2016. godinu, kao i Odluku o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika (reizbor ili napredovanje u viša zvanja). Konkurs će biti raspisan krajem avgusta. 

Na istoj sjednici razmatran je i prihvaćen Zahtjev Filozofskog fakulteta za osnivanje Centra za psihološko savjetovalište Univerziteta u Banjoj Luci, kao i prijedlog Prirodno-matematičko fakulteta o razrješenju i imenovanju šefa Katedre za fizičku geografiju, geologiju i zaštitu životne sredine. 

Na svojoj 45. sjednici Senat je donio više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Medicinskom, Poljoprivrednom, Pravnom, Prirodno-matematičkom, Filozofskom, Filološkom, Tehnološkom, Šumarskom i Fakultetu političkih nauka. 

Takođe, Senat je donio i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na Fakultetu političkih nauka, Filološkom i Pravnom fakultetu, kao i više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na: Poljoprivrednom, Filološkom, Mašinskom, Pravnom i Prirodno-matematičkom fakultetu. 

Na Zahtjev Akademije umjetnosti, na sjednici Senata dato je tumačenje odredbe člana 41. Pravila studiranja na I i II ciklusu studija. 

Nakon razmatranja Prijedloga odluke Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta o odobravanju slobodne studijske godine prof. dr Mihajlu Mijanoviću, Senat je donio zaključak da će se o zahtjevu FFVS odlučivati nakon što bude donesen pravilnik kojim će se definisati pitanje odobravanja slobodne studijske godine.  Nadležna služba Univerziteta je dobila zaduženje da pomenuti pravilnik pripremi za prvu  septembarsku sjednicu Senata. 

Na istoj sjednici najviše akademsko tijelo Univerziteta je prihvatilo prijedloge nastavno-naučnih vijeća fakulteta o objavljivanju rukopisa kao univerzitetske literature, i to: 

-NNV Prirodno-matematičkog fakulteta da se rukopis „Atlas plodova“, autora: doc. dr Nine Janjić,  doc. dr Tanje Maksimović i doc. dr Biljane Lubarde, objavi kao univerzitetska nastavna literatura;

- NNV Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta da se rukopis „Sastavljanje i reprodukcija karata“, autora prof. dr Dragoljuba Sekulovića i Siniše Drobnjaka, objavi kao univerzitetska nastavna literatura;

-NNV Tehnološkog fakulteta da se rukopis “Inženjerstvo u zaštiti okoline“, autora prof. dr Ljiljane Vukić i doc. dr Saše Papuge, objavi kao univerzitetska nastavna literatura;

-NNV Šumarskog fakulteta da se rukopis “Šumarska statistika“, autora prof. dr Miloša Koprivice, objavi kao univerzitetska nastavna literatura; te

- NNV Mašinskog fakulteta da se rukopis „Inovacije  i patenti“, autora prof. dr Milana Tice, prof. dr Radivoja Mitrovića, prof. dr Aleksandra Miltenovića, Žarka Miškovića, dipl. inž. mašinstva i Milana Banića, dipl. inž. mašinstva, objavi kao univerzitetska nastavna literatura. 

Senat je, isto tako, donio i više odluka o zaključivanju ugovora o saradnji, i to:

-Ugovora o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji između Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

-Ugovora o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji između Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu;

-Ugovora o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji između Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka;

-Ugovora o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji između Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica, a.d. Teslić; 

Na sjednici je razmatran i odbijen kao neosnovan Zahtjev mr Dragane Dragičević Cvetković za preispitivanje odluka Senata Univerziteta od 28.05.2015. godine, dok je nakon razmatranja Zahtjeva studenata Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta – geodezija za suspenziju prof. dr Radenka Višnjića sa ispitnih rokova, donesena odluka kojom se obavezuje NNV ovog fakulteta da za septembarsko-oktobarski rok, pored profesora Višnjića, imenuje još jednog odgovornog nastavnika kako bi studenti mogli da izaberu kod koga će polagati ispit.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4469/logouniblnews_t.jpg