Navigacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme u okviru TEMPUS projekta „Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts-Master Study“za potrebe Mašinskog i AGG-a fakulteta

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci