Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Sandre Novkinić

DoktoratiFilološki fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj 0913.295-8v115 koja je donesena na sjednici održanoj 13.03.2015. godine imenovani smo u Komisiju za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze koju je mr Sandra Novkinić prijavila pod naslovom "Preklapanje rasne i rodne problematike u odabranim djelima Toni Morison i Elis Voker u okviru trećeg talasa feminizma". Komisiju sačinjavaju:

1. Dr Sonja Šoštarić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Engleska i američka književnost na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, mentor
2. Dr Tatjana Bijelić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Specifične književnosti - angloamerička književnost na Filološkom fakulteta, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Petar Penda, vanredni profesor, uža naučna oblast: Specifične književnosti - angloamerička književnost na Filološkom fakulteta, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Sandre Novkinić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4403/logo-ff.png