Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Milana Jakšića

DoktoratiArhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci iimenovani smo u komisiju za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr Milana Jakšića u sastavu:

1. Dr Mato Uljarević, vanredni profesor, uža naučna oblast: Geotehnika, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik i član
2. Dr Dejan Ljubisavljević, redovni profesor, uža naučna oblast: Komunalna i sanitarna hidrotehnika, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, mentor i član
3. Dr Nenad Jaćimović, docent, uža naučna oblast: Hidraulika i Vodno-ekološko inženjerstvo, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, komentor i član


Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Milana Jakšića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4278/agf.gif