Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Teorijska ekonomija

Izbori u zvanjaEkonomski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Zdravko Todorović, redovni profesor, uža naučna oblast: Teorijska ekonomija, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Hamid Alibašić,  redovni profesor, uža naučna oblast: Teorijska ekonomija, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član
3. Dr Gojko Rikalović, redovni profesor, uža naučna oblast: Teorijska ekonomija, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Teorijska ekonomija Goran Popović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4400/logoEF.jpg