Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Istorija prava i države

Izbori u zvanjaPravni fakultet

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na II sjednici održanoj dana 16.03.2015. godine donijelo je Odluku broj 12/3.255-II -4/15 u kojoj je imenovalo Komisiju za pripremanje izvještaja za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Rimsko pravo i Istorija države i prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u sastavu:

1. Dr Nikola Mojović, redovni profesor, uža naučna oblast: Rimsko pravo i Istorija države i prava, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Zdrava Stojanović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Istorija države i prava, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Milena Polojac, vanredni profesor, uža naučna oblast: Rimsko pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, član

Na osnovu uvida u dokumentaciju, Komisija podnosi sljedeći 

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Istorija prava i države Mirjana Bogunović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4285/large_thumb_logo-pravni.jpg