Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Bolesti zuba

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Slavoljub Živković, redovni profesor, uža naučna oblast Bolesti zuba, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
2. Dr Jovan Vojinović, redovni profesor, uža naučna oblast dječija i preventivna stomatologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Aleksandra Đeri, docent, uža naučna oblast Bolesti zuba, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Bolesti zuba Nataša Knežević

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4233/medicinski-fakultetST.jpg