Navigacija

Na Univerzitetu u Banjoj Luci održana sjednica Rektorske konferencije BiH

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na Univerzitetu u Banjoj Luci, 17. aprila 2015. godine održana je sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine /Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine (RKBiH/RZBiH), prva pod ponovnim predsjedavanjem Univerziteta u Banjoj Luci.

Na Univerzitetu u Banjoj Luci održana sjednica Rektorske konferencije BiH

Sjednicom je predsjedavao rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Stanko Stanić, a prisustvovali su : rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Radoslav Grujić, rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr Muharem Avdispahić, rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr Ljerka Ostojić, rektor Univerziteta u Tuzli prof. dr Enver Halilović, rektor Univerziteta u Bihaću prof. dr Refik Šahinović i prorektor Univerziteta u Zenici prof. dr Aleksandar Karač.

Na prvoj ovogodišnjoj sjednici pomenute asocijacije javnih univerziteta u BiH usvojen je Izvještaj o finansijskom poslovanju RKBiH/RZBiH za 2014. godinu, te je usaglašeno da se uputi inicijativa Savjetu ministara, odnosno Ministarstvu civilnih poslova BiH da se rad Rektorske konferencije finansira iz budžeta BiH.

Članovi Rektorske konferencije prihvatili su u nastavku sjednice inicijativu za zaključivanje ugovora o saradnji između RKBiH/RZBiH i Konferencije univerziteta Srbije (KONUS), kao i inicijativu za zaključivanje ugovora između RKBiH/ RZBiH i Rektorskog zbora Republike Hrvatske. U narednom periodu biće sačinjeni prijedlozi ovih ugovara koji će potom biti upućeni navednim asocijacijama univerziteta u Srbiji i Hrvatskoj na razmatranje.

Na Univerzitetu u Banjoj Luci održana sjednica Rektorske konferencije BiH

Takođe, podržana je ranije pokrenuta inicijativa za zaključivanje ugovora o saradnji između RKBiH/RZBiH i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Rektorska konferencija je isto tako, podržala inicijativu za pokretanje međuuniverzitetske lige u malom fudbalu, kao i prijedlog da prvi turnir bude održan na Univerzitetu u Tuzli u julu ove godine. Pomenuta inicijativa biće upućena studentskim predstavničkim tijelima javnih univerziteta koja će, između ostalog, razmotriti i mogućnost organizovanja međuuniverzitetskog takmičenja u odbojci za studentkinje.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4133/RK.gif