Navigacija

Informacija sa 24. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na 24. sjednici održanoj 13. 03. 2014. upoznat je sa Informacijom o toku izgradnje Paviljona IV za smještaj studenata u sklopu Univerzitetskog grada-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka, kao i sa Informacijom o obračunu i isplati rada preko norme za školsku 2014/15. godinu.

U nastavku sjednice, Upravni odbor je donio Odluku o osnivanju Alumni centra diplomiranih studenata, magistara i doktora ekonomskih nauka Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, kao podorganizacione jedinice Fakulteta.

Takođe, donesena je Odluka o zaključivanju Sporazuma o nastavno-naučnoj i tehničkoj saradnji između Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i partnera u TEMPUS projektu „AGRIVOC“, i to: Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“, Mostar; Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo; Slovak University of Agriculture; Poljoprivrednog instituta Republike Srpske; Visoke tehničke škole strukovnih udruženja Požarevac; Agricultural University of Athens, Visoke poljoprivredne škole strukovnih studija Šabac; Instituta za krmno bilje Kruševac; Fakulteta za biofarming, Bačka Topola, Megatrend Univerzitet Beograd; University of Szeged, Faculty of Agriculture; Instituta za stočarstvo Zemun; Visoke škole primenjenih strukovnih studija Vranje; Visoke poljoprivredno-prehrambene škole Prokuplje i Zapadnobalkanskog instituta.

Na svojoj 24. sjednici Upravni odbor je razmatrao i donio odluke o pokretanju postupaka javne nabavke i rješenja o imenovanju komisija za javne nabavke , i to:
-bespilotne letjelice u okviru projekta „HERD NORBOTECH – NOR(1)way BO(2)snia TECH(3)nology Transfer“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;
- opreme za potrebe TEMPUS projekta 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR: "Poboljšanje studija razvoja proizvoda u Srbiji i Bosni i Hercegovini" Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, te
-računarske i tehničke opreme za potrebe projekta „Fostering students enterpreneurship and open innovation in university-industry collaboration" za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Zenici.

Upravni odbor je na istoj sjednici razmatrao i prihvatio Molbu Unije studenata Republike Srpske za stipendiranje dva studenta Fonda za stipendiranje studenata „Srđan Aleksić“.

Takođe, prihvaćen je Zahtjev sekretara fakulteta/Akademije umjetnosti za određivanje platnog koeficijenta.

Nakon razmatranja Prijedloga Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske koji se odnosi na ugovore o radu za nastavnike i saradnike Univerzitetu u Banjoj Luci, donesen je zaključak da se, u cilju rješavanja ovog pitanja u obostranom interesu, pripremi prijedlog izmjena Statuta Univerziteta u Banjoj Luci koji bi potem bio upućen nadležnim univerzitetskim tijelima na razmatranje.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4054/uni-3.jpg