Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Peđa Kovačević, docent, uža naučna oblast: Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr Mirko Stanetić, redovni profesor, uža naučna oblast: Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član;
3. Dr Ivan Kopitović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina Danica Momčičević

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4008/medicinski-fakultetST.jpg