Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Farmakokinetika i klinička farmacija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Momir Mikov, redovni profesor, uža naučna oblast: Farmakokinetika i klinička farmacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, predsednik;
2. Dr Velibor Vasović, redovni profesor, uža naučna oblast: Farmakologija i toksikologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član;
3. Dr Svjetlana Stoisavljević - Šatara, redovni profesor, uža naučna oblast: Farmakologija i toksikologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Farmakokinetika i klinička farmacija Tijana Kovačević

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4007/medicinski-fakultetST.jpg