Navigacija

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci održane 04.02.2015.

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj sjednici održanoj 04.02.2015. godine, razmatrao je Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Univerziteta. Nakon opširne diskusije, članovi Proširenog kolegijuma su se usaglasili oko predloženih izmjena, ali je, takođe, ostavljena mogućnost fakultetima da do sljedeće sjednice Senata, koja će se održati iduće sedmice, dostave prijedloge eventualnih novih izmjena, nakon čega bi tako korigovan tekst bio stavljen na dnevni red sjednice najvišeg akademskog tijela Univerziteta.

Takođe, Prošireni kolegijum je razmatrao Prijedlog pravilnika o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa, te je donesen zaključak da se, uz predložene izmjene, Prijedlog prihvati i da sa uputi Senatu na razmatranje.

Na istoj sjednici članovi Proširenog kolegijuma su razmatrali i prihvatili Informaciju o implementaciji COBISS sistema na Univerzitetu u Banjoj Luci, a rukovodstvo Univerziteta dobilo je zaduženje da u razgovorima sa rukovodstvom Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske obezbijedi tehnički i finansijski najpovoljnije rješenje za uključivanje Univerziteta u jedinstveni bibliotečko-informacioni sistem.

Prošireni kolegijum je, takođe, upoznat sa prijedlogom za saradnju Univerziteta u Banjoj Luci i kompanije „Grafomark“ d.o.o. Laktaši koji se odnosi na prodaju i distribuciju publikacija čiji je izdavač Univerzitet u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3940/uni-2.jpg