Navigacija

Informacija sa 38. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 11.02. 2015. godine raspravljao je o upisnoj politici za akademsku 2015/2016. godinu, te je, uz određene korekcije, prihvatio Prijedlog broja studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija školske 2015/2016. godine na Univerzitetu.

Prijedlog će biti upućen Ministarstvu prosvjete i kulture na davanje saglasnosti. Na istoj sjednici, nakon opširne diskusije, usvojen je i Pravilnik o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci

Na svojoj 38. sjednici Senat je verifikovao mandat prof. dr Gorana Spasojević, novog člana Senata ispred Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, te je imenovao prof. dr Zorana Rajilića sa Prirodno-matematičkog fakulteta za člana Komiteta za obezbjeđenje kvaliteta Univerziteta (KOK).

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3978/logouniblnews_t.jpg