Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hirurgija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Predrag Grubor, redovni profesor, uža naučna oblast Hirurgija; Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, predsjednik
2. Dr, Darko Lukić, redovni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski Fakultet Univerziteta u Banjaluci, član
3. Dr Dragan Mandarić, redovni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hirurgija Slavko Grbić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3887/medicinski-fakultetST.jpg