Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Farmaceutska tehnologija i kozmetologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Gordana Vuleta, redovni profesor, uža naučna oblast: Farmaceutska tehnologija i kozmetologija, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik
2. Dr Zorica Đurić, redovni profesor, uža naučna oblast: Farmaceutska tehnologija i kozmetologija, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, član
3. Dr Snežana Savić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Farmaceutska tehnologija i kozmetologija, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Farmaceutska tehnologija i kozmetologija Nataša Bubić Pajić 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3899/medicinski-fakultetST.jpg