Navigacija

Informacija sa 37. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 37. sjednici održanoj 29. 01. 2015. godine razmatrao je i usvojio Prijedlog pravilnika o promjeni statusa i rangiranju studenata.

Na istoj sjednici prihvaćen je prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta o razrješenju, odnosno o imenovanju rukovodioca studijskog programa Animalna proizvodnja, kao i prijedlog NNV Akademije umjetnosti o imenovanju prof. Željka Mitrovića za šefa Katedre za glumu i pozorišnu režiju.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je u nastavku sjednice donijelo više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na:Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Mašinskom, Medicinskom, Poljoprivrednom, Filološkom, Filozofskom i Fakultetu političkih nauka.

Takođe, donesena je Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji na Medicinskom fakultetu, kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije i to na: Fakultetu političkih nauka, Ekonomskom fakultetu i Akademiji umjetnosti.

Senat je na svojoj 37. sjednici donio više odluka o zaključivanju ugovora, sporazuma i memoranduma o saradnji i to:
-Sporazuma o saradnji između Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Šumarskog fakulteta Državne poljoprivredne akademije iz Nižnjeg Novgoroda (Ruska Federacija);
- Ugovora o saradnji između Odsjeka za komparativne, lingvističke i kulturološke studije Univerziteta Ca“ Foscari iz Venecije (Italija) i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;
-Memoranduma o razumijevanju o akademskoj saradnji i razmjeni, Sporazuma o saradnji i razmjeni u oblasti istraživanja i Sporazuma o razmjeni studenata između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Šinšu (Shinshu) iz Nagana (Japan);
-Sporazuma o saradnji između Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci sa Progetto Musica i ostalim partnerskim institucijama;
-Ugovora o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Državnog Univerziteta dramskih umjetnosti GITIS Moskva;
-Ugovora o obrazovnoj i naučnoj razmjeni između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Filološkog fakulteta Državnog univerziteta u Irkutsku (Ruska Federacije).

Na svojoj 37.sjednici Senat je razmatrao i prihvatio Prijedlog NNV Akademije umjetnosti za produženje izbornog perioda za doc. Draganu Banjac, kao i Prigovor dekana Fakulteta političkih nauka na Zaključak Senata Univerziteta broj 02/04-3.4730-46/14 od 25.12.2014. godine, dok su prigovori primarijusa dr Gorana Čukića na Odluku NNV Medicinskog fakulteta, broj: 18-3-894/2014 od 23.11.2014. godine i Miloša Ivanovića na Odluku Senata , broj: 02/04-3.4241-35/14 od 27.11.2014. godine, kao i zahtjev Ljiljane Suručić za preispitivanje Odluke Senata broj: 02/04-3.4730-29/14 od 25.12.2014. godine - odbijeni.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3924/logouniblnews_t.jpg