Navigacija

Informacija sa 22. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 29.01.2015. godine, usvojio je izmjene i dopune Pravilnika o radu Univerziteta, kao i Informaciju o realizaciji programa mjera i aktivnosti na poboljšanju materijalno-finansijskog stanja i poslovanja, transparentnosti, racionalnosti i odgovornosti u raspolaganju finansijskim sredstvima Univerziteta u Banjoj Luci, u protekom periodu.

Upravni odbor je na istoj sjednici razmatrao i usvojio Finansijski plan Univerziteta u Banjoj Luci za 2015. godinu, uz napomenu da će isti biti predmet ponovnog razmatranja i eventualnih izmjena nakon što, u toku marta mjeseca, bude prihvaćen izvještaj o finansijskom poslovanju Univerziteta u 2014. godini.

Takođe, Upravni odbora je na svojoj 22. sjednici usvojio Plan javnih nabavki Univerziteta u Banjoj Luci za 2015. godinu sačinjen na osnovu pristiglih prijedloga pojedinih organizacionih jedinica.

U nastavku sjednice Upravni odbor je usvojio Plan rada projekta „Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske za 2015. godinu“, te je prihvatio Zahtjev Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci za dodjelu garažnog prostora na lokaciji „Univerzitetski grad“ i njegovo korištenje do rekonstrukcije tog objekta za druge namjene.

Takođe, Upravni odbor je donio odluke o zaključivanju Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i „TEM INŽENJERINGA“ d.o.o. Banja Luka i Ugovora o laboratorijskim uslugama između Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i JU „Institut za ispitivanje materijala i konstrukcija Republike Srpske“ Banja Luka. Istovremeno, zadužen je dekan Tehnološkog fakultet da nakon šest mjeseci dostavi Upravnom odboru izvještaj o finansijskim efektima primjene ovih ugovora.

Preostale tačke utvrđenog dnevnog reda 22. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci biće razmatrane u nastavku sjednice zakazane za 11. februar 2015. godine, sa početkom u 11 časova.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3923/uni-2.jpg