Navigacija

Panel diskusija na temu „Promocija aktivnosti na prevenciji i suzbijanju korupcije“

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Uprava za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske-Visoka škola unutrašnjih poslova, organizovala je Panel diskusiju na temu „Promocija aktivnosti na prevenciji i suzbijanju korupcije“.Prije početka diskusije, učesnike je pozdravio i poželio im uspješan rad ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić. U svom pozdravnom obraćanju ministar je naglasio da MUP RS, pored osnovnih poslova i zadataka, kao prioritet u svom radu ima i borbu protiv složenog problema korupcije na koji nisu imune ni mnogo razvijenije zemlje. On je dodao da je riječ o problemu koji je nemoguće iskorijeniti, ali da se sistematskim djelovanjem može svesti na neki minimum, te da policija nije jedina koja treba i mora da se bori protiv ovog zla: „Borba protiv korupcije nije samo posao MUP-a RS, već ona kreće od svakog građanina RS. Bez obzira na kom radnom mjestu se nalazio, bio zaposlen ili nezaposlen, dužnost svakog građanina je da svaku uočenu pojavu koruptivnog ponašanja prijavi nadležnim institucijama“.Ministar pravde u Vladi RS Zorana Zlatković takođe se obratila prisutnima i ukratko podsjetila na aktivnosti koje je ovo ministarstvo provelo kada je riječ o prevenciji borbe protiv korupcije, sa posebnim osvrtom na izradu Strategije borbe protiv korupcije koja je usvojena prošle godine, kao i Akcionog plana proizašlog iz ovog strateškog dokumenta. Gđa Zlatković je dodala da je zajednička aktivnost svih segmenata društva preduslov za uspješnu borbu protiv korupcije u društvu, te istakla značaj organizovanja skupova poput ovoga, na kojima se diskutuje o prevenciji i suzbijanju korupcije i donose određene preporuke.

Direktor policije Ministarstva unutrašnjih poslova Gojko Vasić je istakao da je u borbi protiv korupcije jako bitno skeniranje stanja u jednoj društvenoj zajednici, ali da je daleko bitnije stvaranje uslova i bezbjednosnog ambijenta za borbu protiv ovog problema. Vasić je dodao da je RS u stvaranju ambijenta u kome policija, sudovi i tužilaštva mogu uspješno funkcionisati, otišla dalje od drugih u okruženju.

Nakon pozdravnih obraćanja uslijedila je diskusija na kojoj su učešće uzeli: studenti i nastavnici Kriminalističko-policijske akademije iz Beograda, Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Pravnog i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, Visoke škole unutrašnjih poslova, predstavnici studentske organizacije VŠUP i Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci, predstavnici akademske zajednice, sudiji i tužioci sa područja Grada Banja Luka, kao i radnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS.Polazeći od toga da je korupcija problem koji se uvukao u sve pore društva, učesnici diskusije su, svako iz ugla posla kojim se bavi, odnosno za koji se obrazuje, iznosili svoja zapažanja i prijedloge na koji način što efikasnije preventivno djelovati kada je riječ o korupciji.

Pomenuta panel diskusija nije jedina aktivnost koju je povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, realizovala Uprava za policijsko obrazovanje. Budući da je cijelu ovu sedmicu posvetila promociji prevencije korupcije, Uprava je prethodno organizovala dvodnevni seminar na temu -Izrada planova integriteta u institucijama u borbi protiv korupcije , dok su studenti održali konferencija na temu korupcije čiji su zaključci prezentovani na panel diskusiji.Takođe, tokom cijele sedmice održavane su radionice za radnike MUP-a koji izrađuju planove integriteta osnovnih organizacionih jedinica.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3806/Policija-mala.png