Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Medicinska mikrobiologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Tanja Jovanović, redovni profesor, uža naučna oblast Medicinska mikrobiologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
2. Dr Lazar Ranin, redovni profesor, uža naučna oblast Medicinska mikrobiologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, član
3. Dr Miroslav Petković, redovni profesor, uža naučna oblast Medicinska mikrobiologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Medicinska mikrobiologija Aleksandra Šmitran

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3787/medicinski-fakultetST.jpg