Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Božo Trbojević, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik
2. Dr Snježana Popović-Pejičić, redovni profesor, uža naučna oblas Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, član
3. Dr Ljiljana Lakić, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina Aleksandra Grbić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3788/medicinski-fakultetST.jpg