Navigacija

Informacija sa 21. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 21. sjednici održanoj 24. decembra 2014. godine usvojio je Izvještaj o realizaciji programa mjera i aktivnosti na poboljšanju materijalno-finansijskog stanja i poslovanja, transparentnosti, racionalnosti i odgovornosti u raspolaganju finansijskim sredstvima Univerziteta u Banjoj Luci za period novembra-decembar 2014. godine.

Takođe, Upravni odbor je razmatrao i usvojio Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci, kao i Informaciju o primjeni Odluke Upravnog odbora, broj: 03/04-2144-4/14 od 24.06.2014. godine, o utvrđivanju koeficijenata za radna mjesta koja nisu navedena u Zakonu o platama zaposlenih u prosvjeti i kulturi Republike Srpske.

U nastavku sjednice prihvaćen je Prijedlog Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta za fazno rješavanje nastavka aktivnosti na izgradnji i dogradnji zgrade Fakulteta, koji je Upravnom odboru predočio dekan Fakulteta prof. dr Milenko Stanković.

Dekan Šumarskog fakulteta prof. dr Zoran Govedar prezentovao je prisutnima Informaciju o potrebi izgradnje zgrade ovog Fakulteta, nakon čega je Upravni odbor prihvatio Prijedlog ove organizacione jedinice Univerziteta za nastavak aktivnosti na izgradnji pomenutog objekta.

Upravni odbor je na svoj 21. sjednici dao saglasnost na zaključivanje Aneksa III Ugovora o zakupu na zemljištu, broj: AD-3724/08 od 03.11.2008. godine, između Univerziteta u Banjoj Luci i „Glas srpski – Trgovine“ a.d. Banja Luke, te je prihvatio Molbu Pekare Bakal Banja Luka za dodjelu prostora – garaže u Univerzitetskom gradu – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a, Banja Luka ispred restorana „Slobodni um“.

Na dnevnom redu sjednice Upravnog odbora našao se i Zahtjev Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske da djeca poginulih i nestalih boraca VRS budu oslobođena plaćanja naknada za nepoložene ispite, te je nakon kraće diskusije donesen zaključak da će, s obzirom da je upisu u školsku 2014/1015. godinu okončan, ovaj zahtjev biti razmatran početkom juna 2015. godine , kada se bude raspravljalo o troškovniku za 2015/2016. godinu.

Takođe, prihvaćena je Informacija o toku realizacije projekta uvođenja integrisanog Informacionog sistema Univerziteta u Banjoj Luci, koju je predočio koordinator projekta prorektor prof. dr Simo Jokanović, te je dogovoren poseban sastanak na ovu temu za 12. januar. Takođe, donesen je zaključak da se u cilju nastavka realizacije ovog projekta, sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu potpiše aneks ugovora.

U nastavku sjednice finansijski direktor Univerziteta u Banjoj Lucu Duško Lazić predočio je Informaciju o toku izgradnje Paviljona IV u Kampusu Univerziteta u Banjoj Luci, odnosno upoznao članove Upravnog odbora da radovi idu planiranom dinamikom, kao i da je finansijska služba Univerziteta zajedno sa projektantom i rukovodstvom Studentskog centra počela sa pripremama aktivnosti koje se odnose na opremanje objekta.

Na istoj sjednici, prihvaćena je informacija o planu aktivnosti na projektu „Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske“, te je zadužen koordinator Projekta da dostavi finansijski plan rada za 2015. godinu, kao i finansijski izvještaj za 2014. godinu.

Takođe, donesena je Odluka o prostornoj dislokaciji Studijskog programa hemija Prirodno-matematičkog fakulteta na Tehnološki fakultet, kao o i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke opreme video konferencijskog sistema za salu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3856/uni-3.jpg