Navigacija

U saradnji sa misijom OEBS organizovano predavanje na temu „Procesuiranje predmeta ratnih zločina pred Okružnim sudom u Banjoj Luci"

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U saradnji sa Kancelarijom OEBS-a (Organizacija za evropsku bezbijednost i saradnju) u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci dana 25.11.2014. godine održano je predavanje tokom kojeg je studentima Univerziteta u Banjoj Luci predstavljena praksa Okružnog suda u Banjoj Luci u procesuiranju predmeta ratnih zločina.U cilju upoznavanja studenata i akademske zajednice sa ovim aktivnostima, studentima, asistentima i nastavnicima Pravnog fakulteta, Fakulteta političkih nauka i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, kao i studentima, asistentima i nastavnicima Visoke škole unutrašnjih poslova (pridružene članice Univerziteta u Banjoj Luci), obratili su se Vesna Ćosović-Stanković, sudija Okružnog suda u Banjoj Luci, te pravni savjetnici u kancelariji OEBS-a u Banjoj Luci Dušanka Sekulić i Saša Bojanić.Nakon što su saslušali prezentacije, studenti su se aktivno uključili dajući svoje komentare i postavljajući pitanja predavačima.
Tokom uvodnog obraćanja, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Valerija Šaula, podsjetila je na veoma dobru saradnju Univerziteta u Banjoj Luci i misije OEBS-a u edukaciji o pitanjima iz nadležnosti ove međunarodne organizacije.Prisutni su ovom prilikom obaviješteni da će se 10.12.2014. godine, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, održati zanimljivo predavanje na temu „Fenomenologija incidenata počinjenih iz mržnje ili motivisanih predrasudama“. O detaljima ovog događaja javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3762/OSCE-1-mala.png