Navigacija

Sastanak prorektora za naučno-istraživački rad sa prodekanima

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, 11. 11. 2014. godine održan je sastanak prorektora za naučno- istraživački rad prof. dr Milana Mataruge sa prodekanima za NIR svih organizacionih jedinica Univerziteta.

Između ostaloga, na sastanku je razgovarano o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača. Prorektor Mataruga predstavio je konačnu verziju Akcionog plana nastalog na osnovu ankete o Povelji i Kodeksu koja je provedena na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Sastanak prorektora za naučno-istraživački rad sa prodekanima


Prorektor je ukratko predstavio sadržaj Akcionog plana napisanog na 40 stranica, a budući da nije bilo primjedbi na predočeni dokument dogovoreno je da se on uputi Senatu Univerziteta u Banjoj Luci na razmatranje. Takođe, prorektor je izrazio očekivanje da će nakon razmatranja ovog plana od strane Evropske Komisije, Univerzitet u Banjoj Luci dobiti logo izvrsnosti do kraja godine što bi ovu visokoškolsku instituciju svrstalo u porodicu prepoznatljivih evropskih istraživačkih institucija .

Jedna od tema sastanka prorektora sa prodekanima za NIR bila je unošenje podataka o naučnim rezultatima zaposlenih u Integrisani informacioni sistem Univerziteta u Banjoj Luci, tačnije u modulu e-zaposleni pomenutog informacionog sistema.

Tokom diskusije na ovu temu, prodekani su iznosili svoja iskustva prilikom unošenja podataka, kao i zapažanja, primjedbe i sugestije, kada je riječ o funkcionisanju samog sistema. Na sastanku je konstatovano da unošenje pomenutih podataka u informacioni sistem teče dosta sporo, te da je neophodno aktivnije uključivanje i prodekana i svih ostalih u ovu aktivnost, tim prije što je postojanje baze podataka o naučnim rezultatima zaposlenih na Univerzitetu, te njena vidljivost i dostupnost na veb-sajtu Univerziteta, od velikog značaja za zaposlene pojedinačno, ali i za Univerzitet u cjelini jer je to jedan od bitnih parametara prilikom vrednovanja univerziteta, između ostalog i na Šangajskoj listi.

Imajući u vidu pomenuti značaj unošenja podataka o naučnim rezultatima u informacioni sistem, dogovoreno je da se do kraja sedmice usaglasi mehanizam koji bi obezbjeđivao da unošenje podataka u Integrisani informacioni sistem bude obaveza za sve zaposlene, te da se sa tim prijedlog ide prema Senatu.

Tokom sastanka u Rektoratu, stručni saradnik za međunarodne odnose Jelena Rožić je prisutnim predočila osnovne informacije o Erasmus + programu, mogućnostima koje se studentima i profesorima nude kroz ovaj programa i značaju učešća u Programu.

Sastanak prorektora za naučno-istraživački rad sa prodekanima

Takođe, ona je pozvala sve prisutne da prisustvuju prvom Erasmus + Informativnom danu u Bosni i Hercegovini koji će se održati u četvrtaka 13. Novembra, na Fakultetu političkih nauka sa početkom u 09.00 časova.
Jedna od tema sastanka bila je i izdavačka djelatnost na Univerzitetu. Prorektor Mataruga je podsjetio prisutne da se Univerzitet u Banjoj Luci ove godine prvi put samostalno predstavio na 19. sajmu knjige održanom u septembru u Banjoj Luci, te da je takođe imao zapaženo predstavljanje svoje izdavačke djelatnosti i na 59. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.

Prorektor je izrazio zadovoljstvo cjelokupnim predstavljanjem izdavačke djelatnosti Univerziteta na dva pomenuta sajma i pozvao prodekane da se već sada uključe u aktivnosti na pripremi učešća Univerziteta na sajmovima knjiga u Banjoj Luci i Beogradu iduće godine, koji će u oba slučaj biti jubilarni.

U okviru ove tačke dnevnog reda, razgovarano je i o aktivnostima i nadležnostima Komisije za izdavačku djelatnost kada je riječ o izdavanju univerzitetskih udžbenika, kao i o Prijedlogu plana izdavačke djelatnosti Univerziteta. Na sastanku je istaknuto da organizacione jedinice koje još nisu poslale svoje planove , trebaju da to učine što prije kako bi se mogao usvojiti plan izdavačke djelatnosti na nivou Univerziteta. Usvajanje plana izdavačke djelatnosti na nivou Univerziteta, preduslov je za tražnje finansijske podrške izdavačkoj djelatnosti na Univerzitetu, odnosno uključivanje ove stavke u budžet za narednu godinu.

Sastanak prorektora za naučno-istraživački rad sa prodekanima

Na kraju sastanka, prodekan za naučno-istraživački rad Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Slobodan Simović upoznao je prisutne da je Fakultetu, na devetom kongresu Međunarodne federacije za fizičko vaspitanje – FIEP (Fédération Internationale d’Education Physique), održanom u Sofiji u mjesecu oktobru, povjerena organizacija 11. FIEP kongresa koji će se održati u septembru 2016. godine.

Simović je istako da je, u konkurenciji fakulteta iz Turske i Luksemburga, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci dobio mogućnost da bude domaćin ovog izuzetno bitnog kongresa na kome se očekuje učešće oko 500 učenika iz 50 zemalja, te da je tome doprinijela i činjenica što se 2016. godine navršava 150  godina otkako je Vaso Pelagić uvrstio fizičko vaspitanje kao obavezan predmet u srednje školu u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3719/nir-sastanak-00.jpg