Navigacija

Obavještenje o javnoj odbrani završnog - master rada kandidata Milana Babića

Magistarski radoviPoljoprivredni fakultet

Dana 15. 10 2014. godine kandidat Milan Babić, dipl. inž. poljoprivrede, braniće završni - master rad na temu:

"Uticaj jesenje prihrane na mortalitet pčela"

Odbrana će se održati u biblioteci Poljoprivrednog fakulteta sa početkom od 11,00 časova.