Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju i sportu

Izbori u zvanjaFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Radenko Dobraš, docent, uža naučna oblast Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju i sportu, nastavni predmet Metodika fizičkog vaspitanja, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik komisije
2. Dr Momčilo Pelemiš, redovni profesor, uža naučna oblast Sportske i rehabilitacione nauke, nastavni predmet Metodika fizičkog vaspitanja, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član
3. Dr Nataša Branković, redovni profesor, uža naučna oblast Naučne discipline u sportu i fizičkom vaspitanju, nastavni predmet Metodika fizičkog vaspitanja, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu, član 

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju i sportu Duško Lepir

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3556/ffvis.jpg