Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Površinska eksploatacija mineralnih sirovina

Izbori u zvanjaRudarski fakultet

Nastavno-naučnog vijeća Rudarskog fakulteta u Prijedoru Univerziteta u Banjoj Luci je donijelo odluku broj 21/3.363/14 dana 10.07.2014. godine o formiranju Komisije za razmaranje konkursnog materijala i pisanje Izvještaja za izbor u zvanje nastavnika, u sljedećem sastavu:

1. Dr Vladimir Malbašić, vanredni profesor, uža naučna oblast Rudarsko inženjerstvo, površinska eksploatavija, predsjednik
2. Dr Božo Kolonja, redovni profesor, uža naučna oblast Rudarsko inženjerstvo, RGF Beograd, član
3. Dr Nikola Lilić, redovni profesor, uža naučna oblast Rudarsko inženjerstvo, Zaštita na radu i zaštita životne sredine, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Površinska eksploatacija mineralnih sirovina Lazar Stojanović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3528/rf.gif