Navigacija

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci održane 15. jula 2014. godine

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 15. jula 2014. godine prihvatio je prijedlog Akademskog kalendar Univerziteta u Banjoj Luci za školsku 2014/2015. godinu, te je isti upućen Senatu na usvajanje.

Na istoj sjednici Prošireni Kolegijum je razmatrao i prihvatio Informaciju o rezultatima upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija školske 2014/2015 godine, u prvom upisnom roku.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3483/uni-1.jpg