Navigacija

EURAXESS autobus u kampusu Univerziteta u Banjoj Luci

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

U oviru kampanje "EURAXESS Roadshow" koju, u cilju promovisanja mobilnosti istraživača, provodi Evropska komisija u saradnji sa univerzitetima i nacionalnim EURAXESS mrežama, u kampusu Univerziteta u Banjoj Luci je 2. aprila 2014. godine, u periodu od 10:00 do 16:00 časova, boravio namjenski adaptiran EURAXESS autobus.

EURAXESS autobus u kampusu Univerziteta u Banjoj Luci

Kampus Univerziteta u Banjoj Luci je bio jedna od ukupno 31 stanice (i jedina u BiH) na kojoj je zastao EURAXESS autobus na svom putu kroz 22 evropske zemlje.

Jednodnevni program tokom kojeg su EURAXESS promoteri zajedno sa lokalnim EURAXESS osobljem, studentima i istraživačima davali savjete i informacije u vezi sa unapređenjem naučne karijere, pronalaženjem posla, izradi biografije, radnim dozvolama i vizama, te prilikama za finansiranje, odvijao se na parkingu ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, te u Svečanoj sali Rektorata.

EURAXESS autobus u kampusu Univerziteta u Banjoj Luci

Događaju su pored studenata i istraživača, te rektora i prorektora Univerziteta u Banjoj Luci prisutvovali i ministar nauke i tehnologije u Vladi RS, g. Jasmin Komić i pomoćnica ministra za visoko obrazovanje u Ministartvu prosvjete i kulture RS, gđa Radmila Pejić.

Ministar Komić je tom prilikom istakao da to što je EURAXESS autobus na Univerzitetu u Banjoj Luci od izuzetne važnosti sa stanovišta učešća ovdašnjih istraživača u evropskom istraživačkom prostoru . On je dodao da Ministarstvo kroz svoje programske aktivnosti nastoji da doprinese mobilnosti istraživača iz RS, da finansijski podržava njihovo učešće na međunarodnim naučno-stručnim skupovima, kao i njihovo usavršanjanja u inostranstvu, te da se iz godine u godinu povećava nivo ulaganja u naučnoistraživački razvoj.

EURAXESS autobus u kampusu Univerziteta u Banjoj Luci

I pomoćnica ministra prosvjete, gđa Pejić je naglasila da Ministarstvo prosvjete podržava sve projekte koji se bave naučno-istraživačkim radom, te da joj je posebno drago što su zemlje Evropske unije i Evropska komisija prepoznale Univerzitet u Banjoj Luci, odnosno mlade istraživače sa Univerziteta kao nekoga ko ima naučnoistraživački potencijal i uključile ga u ovaj projekat.

Rektor Univerziteta, prof. dr Stanko Stanić je podsjetio da su, u vrijeme kada je tek počelo da se govori o mogućnosti realizacije ovoj projekta, mnogi sa prostora BiH na to gledali sa skepsom i nisu bili voljni da prihvate učešće u njemu, ali da Univerzitet u Banjoj Luci nije imao dilema po tom pitanju. Prije svega, imajući u vidu značaj ovog projekta, ne samo za studente Univerziteta nego za cijelu akademsku zajednicu RS i BiH, a koji se ogleda u omogućavanju mobilnosti istraživača i pristupu evropskoj istraživačkoj bazi.

Prorektor za naučnoistraživački rad, prof. dr Milan Mataruga je pojasnio da studenti i istraživači koji posjete autobus tokom njegovog boravaka na Univezitetu i iskoriste priliku da pošalju svoju biografiju i nađu se u toj zajedničkoj bazi podataka, da će već danas moći da dobiju uvid u sva otvorena radna mjesta za naučnike i istraživače širom Evrope, ali i da u budućnosti lakše i jednostavnije dođu do širokog spektra informacija značajnih u razvoju naučne karijere.

EURAXESS autobus u kampusu Univerziteta u Banjoj Luci

Gosti su zajedno sa domaćinima obišli autobus u kome je postavljen profesionalni aparat za digitalno fotografisanje i gdje su istraživači bili u prilici da svoj CV direktno prikače na EURAXESS Jobs portal i time omoguće poslodavcima da ih pronađu i kontaktiraju.

U nastavku programa, u svečanoj sali Rektorata su održane prezentacije, tokom koji su: Marina Antić, menadžer kancelarije EURAXESS BiH; Dalibor Drljača, MOBILITY and REGIONAL NCP; Mario Milanović, direktor Univerzitetskog preduzetničkog centra (UPC); Milena Ljubičić, projekt menadžer UPC-a, te Jelena Rožić, stručni saradnik za međunarodu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci prisutnima ponudili niz korisnih informacija u vezi sa EURAXESS inicijativom, mogućnostima finansiranja, mobilnosti istraživača, razvoju karijere i sl.

Mogućnosti finanasiranja mobilnosti istraživača

ERASMUS + (2014-2020)

EURAXESS razvoj karijere i kako pisati CV