Navigacija

Obavještenje o javnoj odbrani magistarske teze Radojke Pajčin

Magistarski radoviPoljoprivredni fakultet

Dana 20. 12. 2013. godine sa početkom u 11.30 sati na Poljoprivrednom fakultetu u Banjoj Luci kandidat Radojka Pajčin, dipl. inž. poljoprivrede braniće javno magistarski rad pod naslovom:

"Makrozoobentos kao prirodna hranidbena komponenta potočne pastrmke (Salmo trutta morpha fario) u nekim rijekama Dunavskog sliva". 

Odbrana magistarskog rada je javna, pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju činu odbrane.