Navigacija

Obavještenje o javnoj odbrani magistarske teze kandidata Bek Branka

Magistarski radoviPoljoprivredni fakultet

Dana 24. 12. 2013. godine sa početkom u 11.30 sati na Poljoprivrednom fakultetu u Banjoj Luci kandidat Bek Branko, dipl. inž. poljoprivrede braniće javno magistarski rad pod naslovom:

"Komparativne specifičnosti digestivnog trakta nekih salmonidnih i ciprinidnih vrsta riba"

Odbrana magistarskog rada je javna, pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju činu odbrane.