Navigacija

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda - javna nabavka izvođenja radova na izgradnji zgrade Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

Javna nabavka izvođenja radova na izgradnji zgrade Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
Obavještenje o javnoj nabavci, broj: 200-1-3-1-31/12 objavljeno je u „Službenom glasniku BiH“, broj: 54 od 16.07.2012. godine.