Navigacija

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

Javna nabavka opreme za uzorkovanje zemljišta za potrebe Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Obavještenje o javnoj nabavci, broj: 200-7-1-4-19/12, objavljeno je u „Službenom glasniku BiH“, broj: 29 od 16.04.2012. godine.