Navigacija

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda - javna nabavka izvođenja radova na sanaciji krova zgrade Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci dogradnjom mansarde

Javne nabavkeElektrotehnički fakultet

Javna nabavka izvođenja radova na sanaciji krova zgrade Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci dogradnjom mansarde.

Obavještenje o javnoj nabavci objavljeno je u „Službenom glasniku BiH“, broj: 1 od 09.01.2012. godine.