Navigacija

Poziv za "Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju 2011. godine" u Republici Srpskoj i Republici Srbiji

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Poziv za "Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju 2011. godine" u Republici Srpskoj i Republici Srbiji


Ministarstvo prosvjete i nauke Srbije i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske zajedno sa ostalim organizatorima i ove godine organizuju i sprovode „Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju 2011. godine“ – TNTI 2011 u Republici Srpskoj i Republici Srbiji.
Zahvaljujući bogatom organizacionom iskustvu, znanju, obuci i nesebičnoj pomoći, naročito stručnog tima FTN iz Novog Sada, omogućeno je i timovima iz Republike Srpske da učestvuju u ovom projektu.
Nesumnjiva je potreba, korist i doprinos TNTI 2011 kako za promociju nauke i tehnologije, tako i za razvoj i popularizaciju inovacione djelatnosti i preduzetništva. Na bazi Sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Republike Srbije i Republike Srpske, projekat predstavlja doprinos jačanju naučne, tehnološke i ekonomske saradnje Republike Srbije i Republike Srpske.
Poziv takmičarskim timovima u kategorijama Realizovane inovacije i Inovativne ideje već je postavljen na internet stranicu www.inovacija.org gdje se nalaze sve potrebne informacije za potencijalne učesnike sa rokom prijave do 18.07.2011. godine.
Pozivamo Vas da se uključite u organizaciju TNTI 2011 u Republici Srpskoj. Organizacijom bi trebalo da se obezbijede uslovi, usluge i/ili finansijska sredstva u cilju organizovanja i sprovođenja promocija, treninga takmičarskih timova i finala „Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju 2011. godine“ u Republici Srpskoj. Očekuje se da će organizatori za potrebe planiranja, organizovanja i sprovođenja svih potrebnih aktivnosti na realizaciji TNTI 2011 obezbijediti radove, opremu i materijal iz nadležnosti i djelatnosti svakog pojedinačnog organizatora.
Fond nagrada za pobjednike ovog takmičenja iz Republike Srpske obezbijedilo je Ministarstvo nauke i tehnologije u iznosu od 35.000 KM.