Navigacija

Javna odbrana doktorske disertacije mr Nine Janjić

DoktoratiPrirodno-matematički fakultet

"Dana 19.05.2011. godine sa početkom u 17.00 sati u amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, ul. Mladena Stojanovića br. 2, kandidat mr Nina Janjić brani doktorsku disertaciju pod nazivom:

"Morfološke i anatomsko-histološke karakteristike vrsta Solanum lycopersicum L., Nicotiana tabacum L. i Datura stramonium L. zaraženih virusom mozaika krastavca"

Odbrana doktorske disertacije je javna, pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju činu odbrane."