Navigacija

Obavještenje o nabavci informacionog sistema Univerziteta u Banjoj Luci (ISUBL) putem pregovaračkog postupka sa objavljivanjem

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

Dana 13.12.2010. godine u Službenom glasniku broj 102 objavljeno je Obavještenje o nabavci informacionog sistema Univerziteta u Banjoj Luci (ISUBL) putem pregovaračkog postupka sa objavljivanjem.

Obavještenje o nabavci informacionog sistema Univerziteta u Banjoj Luci (ISUBL) putem pregovaračkog postupka sa objavljivanjem.doc
 
Napomena: Svi zainteresovani dobavljači šalju svoje zahtjeve za učešće u postupku predkvalifikacije sa dokazima o kvalifikovanosti prema zahtjevima navedenim u Obavještenju o nabavci.