Navigacija

35 godina akademskog univerzalizma

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Dana 7. novembra 1975. godine posijano je sjeme nauke, napretka, budućnosti i nade za sve nas.

 
Već 35 godina Univerzitet u Banjoj Luci uspješno doprinosi razvoju našeg društva na svoj nezamjenljiv i jedinstven način.
 
Na putu od pet fakulteta i tri više škole, koliko ih je bilo na samom početku, do 16 fakulteta sa 54 studijska programa struci i nauci darovali smo 19.000 diplomaca, 700 specijalista, 650 magistara i 300 doktora nauka. Danas se Univerzitet ponosi sa  oko 17.000 studenata i oko 1.500 zaposlenih.
 
Razvojni put je tekao ovako: Elektrotehnički, Tehnološki, Mašinski, Pravni i Ekonomski i tri više škole. Medicinski fakultet osnovan je 1978. godine. Kasnije su osnovani i ostali fakulteti: Poljoprivredni i Šumarski 1992. godine, Filozofski 1994. godine, Arhitektonsko-građevinski 1995. godine, Prirodno-matematički 1996. godine, Akademija umjetnosti 1999. godine, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta  2001. godine, a Filološki, Fakultet političkih nauka i Rudarski 2009. godine.
 
Saradnja sa brojnim domaćim i inostranim partnerima Univerziteta  dokaz je i potvrda njegovog kvaliteta i ugleda u regionu i svijetu. Do danas (1975.-2010.) zaključeno je oko stotinu ugovora o saradnji sa visokoškolskim i naučnim institucijama iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i sljedećih zemalja: Bugarska, Italija, Japan, Makedonija, Norveška, Poljska, Rusija, Slovenija, Srbija, Tajland, Ukrajina, Finska, Francuska, Hrvatska, Crna Gora i Španija. U okviru zajedničkog učešća u projektima TEMPUS i FP 6 i FP 7, saradnja se odvijala i odvija i sa drugim visokoškolskim i naučnim ustanovama iz Evrope. Međunarodni projekti finansirani su od strane: Evropske komisije, Savjeta Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenih nacija, UNESKO/CEPES-a, Svjetske banke i vlada nekoliko zemalja. Intenzivna je i saradnja sa ambasadama stranih zemalja u Bosni i Hercegovini, te brojnim međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama.
 
Povodom ovog svečanog jubileja, koji je na ponos, Univerzitet u Banjoj Luci, organizovao je brojne kulturne i akademske manifestacije:
 
 
Četvrtak, 4. novembar 2010. godine
 
12,00 časova - polaganje vijenaca na Spomen-ploču poginulim studentima i radnicima         Univerziteta u Banjoj Luci, ul. Stepe Stepanovića
 
            Vječnaja pamjat iz Opela, Oktet Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
 
 
 
Petak, 05.11.2010. godine
 
10,00-12,00 časova - prijem gostiju kod rektora i predsjednika Upravnog odbora Univerziteta, Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 
13,00 časova - SVEČANA AKADEMIJA povodom obilježavanja 35 godina rada i razvoja Univerziteta u Banjoj Luci, Narodno pozorište Republike Srpske, Ul. Kralja Petra I Karađorđevića br.78
 
 
Četvrtak-subota, 04.-06.11.2010. godine
 
9,00 časova -  Drugi simpozijum biologa Republike Srpske i Prvi simpozijum ekologa Republike Srpske, Prirodno-matematički fakultet, Ul. Mladena Stojanovića br. 2
 
 
Petak, 05.11.2010. godine
 
10,00 časova - Drugi međunarodni naučni kongres „Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije“, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 
 
Petak-subota, 05. i 06.11.2010. godine
 
10,00 časova - Međunarodni simpozijum Industrijska elektronika - INDEL 2010, Elektrotehnički  fakultet, Velika sala kulturnog centra - Banski dvor, Trg srpskih vladara br. 2
 
 
Četvrtak, 11.11.2010. godine
 
19,00 časova - Izložba fotografija studenata, Akademija umjetnosti, Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 
 
Petak-subota, 12.- 13.11.2010. godine
 
10,00 časova - Naučni skup „IX Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske“, Tehnološki fakultet, ul. Vojvode Stepe Stepanovića 73
 
 
Subota, 13.11.2010. godine
 
16,00 časova - projekcije filmova studenata Akademije umjetnosti, Dom omladine Banja Luka, Ul. Đure Daničića br. 1
 

Utorak, 16.11.2010. godine
 
18,00 časova - predstava Henrika Ibzena „Divlja Patka“,
 
18,45 časova - predstava Henrika Ibzena „Heda Gabler“
 
 Akademija umjetnosti, Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 
 
Srijeda, 17.11.2010. godine
 
18,00 časova - predstava Henrika Ibzena „Rosmersholm“,
 
18,45 časova - predstava Henrika Ibzena „Avet“
 
19,30 časova - predstava Henrika Ibzena „Nora“
 
 Akademija umjetnosti, Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 
 
 
Četvrtak, 18.11.2010. godine
 
18,00 časova - predstava Dušana Kovačevića „Balkanski špijun“, Akademija umjetnosti,
 
 Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 
 
 
Ponedjeljak, 22.11.2010. godine
 
19,30 časova - Koncert studenata Smjera za klavir i gitaru, Gudače i duvače, Solo pjevanje i Kamernu muziku - Kamerna sala Akademije umjetnosti, Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 
 
 
Srijeda-petak, 24.-26.11.2010. godine
 
Treći naučno-stručni skup „Studenti u susret nauci“, Studentski parlament, Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 
 
Četvratak, 25.11.2010. godine
 
18,00 časova - Promocija Monografije „Rudarstvo u privredi i razvoju Republike Srpske“, Rudarski fakultet, Ul. Save Kovačević bb, Prijedor
 
 
Petak-subota, 26. i 27.11.2010. godine
 
10,00 časova - Jedanaesti naučni skup Banjalučki novembarski susreti - Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa (dostignuća, problemi i perspektive), Filozofski fakultet, Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 

Subota-nedjelja, 27.-28.11.2010. godine
 
9,00 časova - Međunarodni skup „Meša Selimović i Skender Kulenović u srpskom jeziku i književnosti“, Filološki fakultet, Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 
 
Ponedjeljak, 29.11.2010. godine
 
13,00 časova - Promocija doktora nauka, Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1 A
 
 
Ponedjeljak, 06.12.2010. godine
 
20,00 časova - Koncert Združenog Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti Beograd, Akademije umjetnosti Banja Luka i Muzičke akademije Sarajevo, Koncertna sala Kulturnog centra - Banski dvor, Trg srpskih vladara br. 2